Tarlós nem vette át a taxisok követeléseit

BKK állásfoglalás a fővárosi taxis követelésekre

Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!

A Budapesti Közlekedési Központ szerint részint alkotmányellenesek a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszervezete által szervezett tüntetés követelései.

Meg kell hagyni, magunk sem értettük teljes mértékben a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszervezete által szervezett tüntetést, hiszen annak követelései és a Fővárosi Önkormányzat rendelete között közös célok is felfedezhetők voltak. A ma délután (csak kisebb forgalmi dugók okozásával) tartott felvonulás során a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszervezetének alelnöke, Fábrás Tibor elmondta, a most is érvényben lévő hatóságilag maximált ár helyett áhított hatóságilag rögzített ár segítségével a taxivezetők vállalkozásai fenntarthatók maradnának, az utasoknak pedig minden időszakban átlátható, azaz fix tarifával találkozhatnának. Kiemelte továbbá, hogy a mintegy 6000 budapesti taxihoz mérten elfogadhatatlanul alacsonynak tartják az 1500 kijelölt droszthelyet.
Tarlós István, Budapest főpolgármesterének távollétében a taxisok követeléseit és dokumentumait a Budapesti Közlekedési Központ vezetője, Vitézy Dávid, Tarlós István kabinetfőnöke, Szeneczei Balázs, valamint a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Komáromi Endre vette át. Vitézy Dávid, a BKK vezetője kiemelte, hogy a taxisok lényegében nyitott kapukat döngetnek, s a követelésekre válaszul egy egy igen részletes állásfoglalást is kiadott a BKK. Íme az említett közlemény, kommentár nélkül.
Hirdetés
Állásfoglalás a fővárosi taxis szervezetek követeléseivel kapcsolatban
A mai napon egyes fővárosi taxis érdekképviseleti szervezetek demonstrációt tartottak, a budapesti taxiközlekedés szabályozásának egyes kérdései kapcsán.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a témában az elmúlt hónapokban a Főváros és a BKK vezetése folyamatosan egyeztetett a taxisok képviselőivel, azonban a taxis társadalom véleménye sem egységes: a mai demonstrációt ellenzi a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége, és az is emlékezetes, hogy 2005 áprilisában valamennyi budapesti taxi-társaság közösen tiltakozott a most a követelések fő tárgyát képező fixáras fővárosi taxirendelet tervezete ellen. Akkori véleményük szerint torzítaná a versenyt, hátrányos lenne a fogyasztóknak, ellentétes az Európai Unió szabályozásával és a versenytörvénnyel, elfogadása esetén az Alkotmánybírósághoz fordulnának. Az érdekképviseleti szervek támogatásának hiánya miatt a most követelt megoldási javaslatot a Fővárosi Közgyűlés nem tárgyalta 2005-ben.
A Budapesti Közlekedési Központ álláspontja és eddig tett lépései a budapesti taxiközlekedés szabályozásával kapcsolatosan az alábbiak:
 1. A Fővárosi Közgyűlés 2011 nyarán elfogadta az új fővárosi taxidroszt-rendeletet, melynek eredményeként a BKK veszi át januártól a taxiállomásokkal és használati engedélyekkel kapcsolatos feladatokat. Ennek jegyében a jogszabály szigorodott: a helyi iparűzési adót nem fizető vállalkozásoktól az engedély megvonható lesz, ez önmagában is hozzájárul ahhoz, hogy a taxis szervezetek követeléseinek megfelelően csökkenjen a létszám és csak a szabálykövető, adót fizető vállalkozók maradjanak a piacon. A jogszabály január elsején hatályba lép.


 2. Az elmúlt hónapok tárgyalásai és döntései nyomán rendeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiközlekedés helyzete, mind a speciális taxiállomás helyzetét illetően, mind más taxitársaságok előtéri útra történő behajtását illetően.


 3. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK vezetése kezdeményezéssel élt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, melyben azt javasoltuk, hogy a készülő személyszállítási törvényben az önkormányzatok, így Budapesten a Fővárosi Önkormányzat kapjon rendeletalkotási jogot a taxiközlekedés szabályozására, az autók életkorára, környezetvédelmi besorolására, méretére, formatervére vonatkozóan. A javaslatot szakértői szinten az NFM támogatta, a Kormány honlapján közzétett törvénytervezetben ezek szerepelnek, a törvény Országgyűlés általi elfogadásával a további szabályozási lépések lehetségesek lesznek.


 4. A törvény elfogadását követően olyan új szabályozás elfogadását tervezzük, melyben – a szükséges türelmi időkkel, több lépcsőben – szigorítjuk a budapesti taxikkal szembeni műszaki (jármű életkor és méret), környezetvédelmi elvárásokat, egyúttal egységes arculatot adunk a budapesti taxiknak. Ennek teljes körű bevezetése több évet vesz igénybe, de a törvény és ennek nyomán a rendelet elfogadásával világos ütemterv válhat ismertté minden taxis számára, melyhez autóbeszerzéseiket, működésüket igazíthatják.


 5. A fenti intézkedés indirekt módon érinti a taxik létszámát is, hiszen a szigorúbb környezetvédelmi, műszaki előírásoknak várhatóan nem tud majd minden taxi megfelelni. Mindazonáltal az egyes taxis szervezetek által követelt direkt módon történő létszámkorlát bevezetését nem tudjuk támogatni, arra törvényi felhatalmazása a Fővárosnak nincs, mivel a korábbi ilyen törvényi felhatalmazást az Alkotmánybíróság 21/1994. (IV.16.) AB. határozatával alkotmányellenesnek minősítette. A gyakorlatban nem is lenne könnyen végrehajtható egy ilyen szabály: egy alacsonyabb létszámkorlát mellett mi alapján mondhatná meg a Főváros, hogy a mai 6000 taxis közül ki maradhat és kinek vonja meg az engedélyét? Csak a fentiekben bemutatott indirekt szabályozási eszközök útján lehet a taxik létszámát szabályozni, alkotmányos keretek között és értelmesen.


 6. A fix tarifa bevezetését a mai szabályozási környezetben nem tudjuk elfogadni, hiszen amíg egy 15 éves kisautó és egy vadonatúj luxusautó is lehet taxi, és a szolgáltatás színvonalában hatalmas eltérések vannak, az egységes ár indokolatlan és igazságtalan lenne. A fix tarifa lehetőségét nem vetjük el, de azt csak a fentiekben bemutatott intézkedési sorozat végrehajtása után lehet bevezetni. A fix tarifa mértékét illetően a taxis szervezetek a mai legmagasabb megengedett árat javasolnak, miközben a budapestiek ma számos, a maximális ár alatt fuvarozó vállalkozó szolgáltatását érhetik el. Nem tartjuk indokoltnak, hogy a piaci verseny kiiktatásával a budapesti utasokat hozzuk előnytelen helyzetbe, lehetnek a fix tarifának kétségtelen előnyei a kiszámíthatóság, szolgáltatásbiztonság szempontjából, de ez nagy mértékű burkolt, hatósági erővel elért áremelést nem jelenthet, főleg megalapozó közgazdasági számítások nélkül.

Az egyeztető tárgyalások során – amelyen a ma tüntető TGFSZ is részt vett – a taxis szakmai szervezetek többségi véleményként megfogalmazott javaslatokat tettek a majdan megalkotandó fővárosi rendelethez.
Az érdekvédelmi szervezetek nyáron a taxis szolgáltatás iránti bizalom visszaállítása, a taxis szakma megtisztítása érdekében javasolták:
 1. az adókat és közterheket elkerülő, foglalkoztatási és bérezési szabályokat semmibe vevő taxis vállalkozások működési engedélyének visszavonását, melynek irányába a Főváros az új rendelettel az első lépést megtette,
 2. a 15-20 éves, utasbiztonsági felszereléseiben is korszerűtlen gépkocsik taxiszolgáltatásból történő kikerülését (2013-tól 10 évnél öregebb jármű ne lehessen taxi), csak olyan járművet lehessen taxi-gépkocsiként levizsgáztatni,
 3. amelyben a hátsó ülésen helyet foglaló utasok is kényelmesen elférnek,
 4. csomagtartóban, és nem az utas ölében van a bőröndje az utazás során.


A fentiek szerint a javaslattal egyetértünk.
 1. a taxi oldalán ne lehessen megtévesztő fuvardíjat feltüntetni, mellyel a Főváros és a BKK egyetért.
 2. A Főváros környezetterhelt levegőjét a taxik a szükségesnél jobban ne terheljék, ezért 2015-től csak legalább Euro IV, 2020-tól csak Euro V motorral felszerelt jármű lehessen taxi. A javaslat céljával egyetértünk, a konkrét határidőkkel kapcsolatban szigorúbb szabályozást is elképzelhetőnek tartunk.
 3. az utasok 2015-től bankkártyával is fizethessenek minden taxiban, mellyel egyetértünk, sőt, még korábbi bevezetését is javasoljuk.
 4. Csak olyan vállalkozás kapjon fuvarszervezésre engedélyt, amely jelentős saját vagyonnal rendelkezik, szűnjön meg a taxisoktól beszedett „kaució” intézménye.

A javasolt szabályozási elemek 2015-ig történő ütemezett bevezetése kedvező az utasok számára és szabályozott kereteket biztosít a taxis vállalkozásoknak. Látható tehát, hogy a taxis érdekvédelmi szervezetek többsége konstruktív és a Főváros, illetve a BKK szabályozási céljaival egybevágó javaslatokat tett.
A nyári tárgyalássorozat végén, az addig megfogalmazott javaslatokat egyenként szavazták meg a résztvevők. Az egyeztetést 2011. augusztus 30-án felfüggesztettük, azzal, hogy ha lesz az Fővárosi Önkormányzatnak rendeletalkotásra felhatalmazása a személyszállítási törvény elfogadásával, a Főváros elkészíti a tervezetet, amely újbóli egyeztetést követően kerülhet a Fővárosi Közgyűlés elé.
A taxis érdekvédők többsége tudomásul vette, hogy a létszámkorlátozás bevezetése a 21/1994. (IV. 16.) Alkotmánybírósági határozat döntése értelmében Alkotmányellenes, így azt a Főváros adminisztratív, indirekt módon nem fogja szabályozni.
A mai demonstráció szervezői a fenti javaslatcsomaggal nem értenek egyet és olyan intézkedéseket követelnek a Fővárostól, melyek alkotmányellenesek, illetve ma kívül esnek a Főváros szabályozási hatáskörén. Az általuk javasolt, jelentős áremelést jelentő fix tarifa koncepció mögé augusztus óta nem tettek le alátámasztó közgazdasági számításokat, mely azt eredményezte, hogy a taxis érdekvédelmi szervezetek egy része nem támogatja a mai demonstrációt és épp az azt szervező TGFSZ-t teszik felelőssé az egyeztetések elmaradásáért.
A Főváros és a BKK ebben a vitában nem szeretne szereplővé válni, a fentiekben bemutatottak szerint végiggondolt és világos rendszerben gondolkodunk a budapesti taxiközlekedés szabályozásának átfogó megújításáról. Az első lépéseket megtettük és ha az Országgyűlés dönt az új törvényi keretekről, az új rendeletet is a szükséges egyeztetések után a Fővárosi Közgyűlés megalkotja, mely több évre előre világos ütemtervet és elvárásrendszert fogalmaz majd meg a taxiközlekedés budapesti kereteire vonatkozóan. A mai demonstráción a petíciót Tarlós István főpolgármesternek külföldi programja miatt nem állt módjában átvenni, de a mára egymástól jelentősen eltérő álláspontokat képviselő különböző taxis szervezetek képviselőivel a főpolgármester hazaérkezését követően egyeztetni fog.
Budapest, 2011. november 2.
Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatóság
Budapesti Közlekedési Központ

Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?