Már szenteste előtt ölhet a karácsonyfa. Szállítsuk jól!

Hogyan szállítsuk a karácsonyfát?

Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!

Egyszerűnek tűnik, pedig igen összetett kérdés a karácsonyfa szállítása. Van néhány alaptörvény, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni.


Egyre többen választanak műfenyőfát karácsonyra, ugyanis ma már ezek is kellően élethűek, továbbá áruk nem eltúlzott ahhoz képest, hogy csak egyszer kell megvenni őket. Tovább csökkenti az igazi fák forgalmát, hogy sokan cserepes, a hagyományosaknál kisebb méretű „bér” fát választanak, ám mindezek ellenére még ma is virágzik a klasszikus, kivágott fák kereskedelme.
Fontos tudni, hogy sem a vásárlók, sem a kereskedők nem környezetpusztítók, a karácsonyfa kifejezetten e célra nevelt növény, már-már termény. Vásárlásukért senki sem kárhoztatható, a nem megfelelő szállításért azonban annál inkább sokan.
Könnyű dolguk van a belső városrészekben vagy a lakótelepeken lakóknak, akiknek csak a "sarokról" kell hazacipelniük a karácsonyi fenyőfát. Nekik ugyanis nem szükséges vesződniük annak autón szállításával. Utóbbi semmiképp sem történhet úgy, ahogyan azt nagyon sokan elképzelik, például az első utasülés hátrabillentésével és a fa utastérbe befektetésével vagy még rosszabb módszer szerint, a tetőre csomagtartó nélkül kötözéssel – ezeket egyébként a KRESZ is tiltja, azaz akár büntethet is érte a rendőr, baleset esetén pedig akár a biztosító is megtagadhatja a miattuk történt kár kifizetését.
Sokan szerencsére csak a kisebbik problémával találkoznak: a fenyőfák nedveket, gyantaféléket eresztenek magukból. Ezek olyan makacsul ragacsosak, hogy még a fényezett karosszérialemezekről is csak nagyon nehezen távolíthatók el. Még rosszabb, ha az üléskárpitra kerülnek, márpedig amennyiben rátesszük a fát, gyakorlatilag biztosak lehetünk abban, hogy rá fognak kerülni. Nagyobbik probléma, hogy az utastérbe tett karácsonyfa zavarhatja a vezető kilátását, útban lehet menet közben - azaz balesetveszélyes lehet. Sem az ülésre tett fa, sem pedig a tetőre tetőcsomagtartó nélkül feldobott és odakötözött nem rögzíthető biztonságosan. Utóbbi persze csak balesethelyzetben fog megmutatkozni, míg a lekötözéssel már álló helyzetben is kárt okozhatunk autónkban, behorpaszthatjuk a tetőlemezt vagy épp az említett gyantát dörzsölhetjük a fényezésbe, kárpitba.
Hirdetés

A fenyőfa szakszerű szállítása ennek ellenére mind az utastéren kívül, mind azon belül lehetséges. Kezdjük talán a hazai favásárlási szokások miatt gyakoribb verzióval, a tetőn szállítással - a sokszor akár 2 méter feletti fák ugyanis csak ott férnek el. Alapkövetelmény, hogy tetőcsomagtartóra - (keresztlécekre) tegyük a fát, hiszen ahhoz tudjuk megfelelően rögzíteni. Az oldalsó sín megfogja ugyan, de fékezésnél nem tudja kellően tartani. Noha ma a legtöbb kereskedő hálóba csomagolva, összekötözve adja át a fát, azt törzsével előrefelé érdemes a tetőre tenni, hogy a szél ne férkőzhessen az ágak közé, és azáltal ne tolja le a fát a csomagtartóról. A rögzítéshez sem a spárga, sem a gumipók nem elég erős. Hiába tűnik úgy álló autónál, hogy masszívan fognak utóbbiak is, a néhány kilós fa egy, akár csak 50 km/óráról lassításnál több száz kilogrammos terhet jelent, amit csak az erősebb, kifejezetten csomagrögzítésre szánt heveder képes megtartani (ezt élethűen mutatja az ADAC tesztje is). Nem érdemes kockáztatni a fával, hiába megyünk csak közelre vele, ha csak egy gyalogos lelép elénk a zebrára, lehetséges, hogy csak autónk és mi fogunk megállni, a fa már nem, és gyilkos dárdaként szúrja vagy üti majd le a lábán közlekedőt. Amennyiben a fa az utastérbe kerül, ismételten a rögzítés a legfontosabb. Nem nehéz kitalálni, hogy erre leginkább csak a csomagtérben van mód, ott állnak rendelkezésre rögzítőpontok, amelyekhez a már szintén említett hevederekkel lekötözhető a fa. A fékezés esetén fellépő tehetetlenséggel ugyanis az utastérben is számolni kell, erős fékezésnél a fa meg fog indulni előre, és az utasokat, vagy a szélvédőn keresztül kitörve akár a járókelőket is veszélyeztetheti. Mielőtt a fát az utastérbe tennénk, érdemes leteríteni egy olyan lepedőt vagy pokrócot, amit nem féltünk a fenyőgyantától - az autó beltéri elemeiről ugyanis aligha mondható el ez.
Fa a műszerfalon?

Cikkünkből remélhetőleg már mindenki tudja, hogy hagyományos fenyőfát nem ajánlott az utastéren végigfektetve a műszerfalra támasztani, de vajon mi a helyzet a kifejezetten oda szánt, szivargyújtóba dugható világító fácskákkal?
Nos, ezek sem szabályosak, ugyanis egyrészt tilos a vezető látóterébe lógó tárgyakat elhelyezni, továbbá őt a vezetésben zavarni.
A villódzó színes fények ugyanis zavarhatják a sofőrt, sőt, még a forgalom többi résztvevőjét is a járművek fényjelzéseinek észlelésében. Ezek tehát - legalábbis menet közben - tiltottak.
Ha a fa - magassága miatt - nem férne be autónkba, oldalablakon, tetőablakon keresztül semmikép se lógassuk azt ki, nem lesz megfelelően rögzíthető. Amennyiben autónk raktérhosszánál nagyobb fát kívánunk hazavinni, azt a KRESZ szerint csakis tetőcsomagtartón vagy valamilyen speciális, például vonóhorogra szerelhető tartón vihetjük, ugyanis a rakományokat úgy kell elhelyezni, hogy az ne gátolja a jármű ajtajainak lezárását. Hátsó, a kerékpártartókhoz hasonló csomagszállító esetén a rátett csomaggal együttesen 1 méterrel nyúlhat túl az autón és nem takarhatja a rendszámot, valamint a lámpákat. A tetőcsomagtartóról legfeljebb 2 méternyit, de legfeljebb az autó karosszéria-hosszának 50 százalékáig nyúlhat túl a rakomány, amit 40 cm-nél hosszabb kinyúlás esetén piros zászlóval, éjszaka vagy rossz látási viszonyok mellett ilyen színű lámpával is jelölni kell.
Az előírásokat nem csupán a büntetések elkerüléséért, azért is érdemes betartani, illetve megfogadni, hogy a karácsony, az arra való előkészület során ne válhasson tragédiává.
Vonatkozó KRESZ-részlet
Teherszállítás
47. § (1) Járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. Olyan gépjárművön, amelynek teherbírását csak a szállítható személyek számával határozták meg, személyenként 10 kilogramm rakomány is szállítható. Ha az ilyen járművel a megengedettnél kevesebb személyt szállítanak, a rakomány súlya annyiszor 68 kilogrammal növelhető, amennyivel a szállított személyek száma a szállítható személyek számánál kevesebb.
(2) A rakományt a járművön - annak belsejében, illetőleg rakfelületén - úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány
a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;
b) a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;
c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa;
d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék;
e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon;
f) magassága - a jármű magasságával együtt - a négy métert ne haladja meg;
g) a járművön - a (3) és (7) bekezdésben foglalt eseteket kivéve -, illetőleg annak rakfelületén ne nyúljék túl.
(3) Zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve. Személygépkocsi tetőcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a járművön előre és hátra legfeljebb 40-40 cm-re túlnyúlik.
(4) A (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem vonatkozik a mezőgazdasági szálasterményt szállító állati erővel vont járműre; a rakomány és a jármű együttes szélessége azonban nem haladhatja meg a 2,5 métert.
(5) Ha a rakomány méretei miatt a (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem tartható meg, nyitott rakfelületű járművön a rakomány úgy is elhelyezhető, hogy a rakfelületen túl előre (legfeljebb a jármű elejéig), illetőleg a járművön túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra) vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármű együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg) kinyúljék. A pótkocsit vontató jármű rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen.
(6) A járművön túlnyúló rakományt (álló járművön is) legalább 40x40 cm méretű piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel, az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell jelölni. A rakomány külső széle és a lámpa átvilágított felületének, illetőleg a fényvisszaverőnek a külső széle között - vízszintes irányban - legfeljebb 40 cm távolság lehet. Az oldalra kinyúló rakomány lámpával és fényvisszaverővel való megjelölése mellőzhető, ha a rakomány legszélső pontja a járműnek az azonos oldalon levő helyzetjelző lámpájától - vízszintes irányban - 40 cm-nél nincs nagyobb távolságra.
(7) A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy
a) a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző berendezések és a rendszámtábla látható legyen,
b) a gépkocsi hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki,
c) a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg,
d) a rakomány megjelölése feleljen meg a (6) bekezdésben meghatározott rendelkezésnek.
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?