73 milliós bírság ittas vezetésért – Magyarországon!

Életbe léptek a szigorítások a közutakon

Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!

A mai naptól már hatályosak azok a rendelkezések, amelyek alapján szigorodnak a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok. Összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Két hete cikkeztünk arról, hogy Magyarországon nagyobb lesz a szigor a közutakon, azonban hiába intéztünk kérdéseket az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) felé, érdemi választ nem kaptunk, pontosabban nem kaphattunk. „A törvényben foglaltak végrehajtásához további jogszabályi háttér szükséges, ami jelenleg nem áll a rendőrség rendelkezésére, így bővebb információkkal nem tudunk szolgálni.” – tájékoztatott minket korábban a Szóvivői Iroda, ígéretet téve, hogy a rendeletek 2011. július 1-én esedékes hatályba lépése előtt erre sor fog kerülni. Így is történt, tehát most következzenek mindazok a lényeges és fontos változások, amelyek a mai naptól érvényesek.

Négy dolgot szükséges kiemelni:
 1. megváltozott a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre,
 2. bizonyos esetekben a bírság kiszabására szóban kerül sor, és sor kerülhet a jármű visszatartására is,
 3. a közigazgatási bírság mellé előéleti pont (büntetőpont) is társul,
 4. emelkedik az egyes jogsértések miatt adandó pontok száma.[/i]

Miért van ezekre szükség?
Európai Uniós elvárás, hogy 2020-ra 50 százalékos csökkenés következzen be a közlekedési balesetek számában, illetve a balesetek sérültjeinek (elsősorban a halálos kimenetelek) számában. További törekvés a mindenki számára világos, közérthető szankciórendszer meghonosítása, a szabálysértési és a közigazgatási eljárások közötti párhuzamosság megszüntetése. Végezetül hatékony jogi eszköz alkalmazása a külföldi személyekkel szemben. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az Európai Parlament csak 2011. július 6-án tárgyal és szavaz arról az irányelvről, amely megteremti annak az országok közötti adatcserének a jogalapját, hogy a közúti közlekedés során elkövetett jogsértések esetén a járműnyilvántartásból megtudható legyen a külföldi tulajdonos (üzembentartó) kiléte, és vele szemben kezdeményezhető legyen az eljárás – kvázi úgy is mondhatjuk, hamarosan lejár a szlovák rendszámos Porschével büntetlenül száguldozók kora.
A mai naptól közigazgatási - azaz minimum 30 ezer forintos - bírsággal sújtandó lesz
 1. a megengedett legnagyobb sebességre,
 2. a továbbhaladás tilalmára,
 3. a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára
 4. és a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megsértője.[/i]


Szabálysértési - azaz enyhébb - eljárásban kerül elbírálásra, 3-30 ezer forintos bírsággal sújtható
 1. a gyermekbiztonsági rendszer (értsd: a gyerekülés használatának mellőzése),
 2. a motorkerékpár-bukósisak,
 3. és a rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértője.[/i]

Hirdetés
A pontrendszerben alkalmazott magasabb büntetőpontokkal szintén nagyobb óvatosságra akarják inteni a vezetőket, hiszen a 18 pontos határt átlépve automatikusan hat hónapra bevonásra kerül a vezetői engedély. Azzal, hogy a fent említett szabályszegések a közigazgatási bírsággal sújtandó esetek közé kerültek, voltaképpen a pontrendszerrel szűrhetők ki a notórius szabályszegők, mert magához a közigazgatási bírsághoz nem társul a jogosítvány bevonása, ellenben 2-3 súlyosabb eset után jöhet a kényszerpihenő. A esetektől függő ponthatárokat az alábbi, a pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértésekért adható pontokat pedig a cikk alján PDF formátumban letölthető táblázatunk tartalmazza.
2011. 06. 30-ig2011. 07. 01-től
Bűncselekmény6-9 pont9-11 pont
Szabálysértés1-5 pont1-8 pont
Közigazgatási bírságeddig nem volt1-8 pont

A megengedett legnagyobb sebesség túllépését kétféleképpen szankcionálják. A nagyobb mértékű (minimum 15-20 km/h) esetek közigazgatási bírsággal sújtottak, ezek részletes díjtételeit ugyancsak táblázatban közöljük, míg a kisebb, 15-20 km/h alatti esetek továbbra is szabálysértésnek minősülnek és ezekért figyelmeztetés, helyszíni bírság, vagy legrosszabb esetben maximum 30 ezer forintos pénzbírság róható ki. Elvileg már az is szabálysértés, ha 50-es táblánál 51 km/órával haladunk, hiszen zéró tolerancia van érvényben, de az más kérdés, hogy ennek mérése - és büntetése - valójában megtörténik-e. A lényeg, hogy 100 km/óráig már 15 km/órát elérő gyorshajtásért is jár az alap közigazgatási büntetés, azaz a 30 ezer forint, míg a 100 km/h feletti tartományban 20 km/órás túllépéstől díjazzák keményebben a túlzott száguldást. Nézzünk néhány gyakorlati példát:
Megengedett sebességtől való eltérés (km/h)Bírság (Ft)Büntetőpont
50 km/óráig
+15-2530 0004
+45-5590 0006
+75300 0008
50-100 km/óráig
+15-3030 0004
+60-7590 0006
+105300 0008
100 km/h felett
+20-3530 0004
+65-8090 0006
+110 felett300 0008

Konkrétan, ha 40-es táblánál 55 km/órával rajtakapnak, akkor 30 ezer forint bírság és 4 pont a "jutalom", 90 km/órával már 90 ezer és 6 pont, ha pedig ámokfutó módjára 115 km/órával hasítunk a 40-es térségben, akkor a plafonnak számító, 300 ezres összegre, és 8 pontra kell számítani. Városban plusz 30 km/óráig megúszható a gyorshajtás 30 ezerből, ez például 60-as táblánál 90, 70-esnél 100 km/órás tempó. Autópályán, a 130-as zónákban 150 km/óráig "csak" szabályt sértünk, és innentől következnek a súlyosabb tételek - a 300 000 ezres maximumhoz már jó kocsi is kell, mert 240 km/órától szabható ki ezen összeg.

Nem csak a vezető, de az utasok is büntethetők, ha nincsenek bekötve biztonsági övvel. Ez lakott területen belül személyenként 15 ezer forint, tehát egy négyfős, mondjuk buliba tartó társaság 60 ezer forinttal könnyebbülhet meg... Lakott területen kívül és autópályán még súlyosabbak az összegek!


Szintén a letölthető pdf-fáljban található táblázat összegzi az ittas vezetésért, a biztonsági öv használatának elmulasztásáért (ez függ az út jellegétől, és büntető pontot csak a vezető kap, az utasok nem), valamint a tilos jelzésen való áthaladásért járó szankciókat. Az ittas vezetésnél fontos kiemelni, hogy a rendelkezés megkülönböztet gépi és nem gépi meghajtású járművet, utóbbiak például a kerékpárok, tehát aki 2-3 sör után bringára pattan, és igazoltatják, bizony készüljön a bírságra. Szintén nem mellékes, hogy a közölt díjtételek csak akkor érvényesek, ha nem történt bűncselekmény. A bírság mértéke mindenképp a vérben található alkohol arányától függ, a gépi meghajtású jármű vezetője magasabb büntetésre és több büntetőpontra kell számítson, mint a nem gépi meghajtásúé. A járművezetéstől való eltiltás, és a vezetői engedély helyszíni bevonása megszűnik a közigazgatási eljárásban, ellentétben a büntetőeljárásos, bíróságon tárgyalt esetekkel, ahol marad a vezetéstől való eltiltás, a pénzbírság minimuma pedig 75 ezer, maximuma 73 millió (!!!) forint – az összegről a bíróság dönt.
A mai naptól az alábbiakért az üzembentartó a felelős, hiszen az objektív felelősség hatálya alá tartozik
 1. az útpadkán való megállási tilalom megszegése,
 2. a járdán való megállási tilalom megszegése,
 3. valamint a lakott területen kívül a főútvonal úttestén való várakozás[/i].


A legnagyobb érdeklődés a közvélemény részéről érthetően az eddig nem alkalmazott eljárási rendet övezi, konkrétan, hogyan zajlik a helyszíni bírságolás. Az ORFK tájékoztatása szerint, ha az elkövető személye és a tényállás kétséget kizáróan a helyszínen megállapítható (például a vezető elismeri, hogy áthajtott a piroson), és az elkövető a jogsértés tényét vagy a kiszabott bírság összegét nem vitatja, akkor a hatóság tagja határozathozatal nélkül szabja ki a bírságot. Amennyiben az elkövető a jogsértés tényét vagy a kiszabott bírság összegét vitatja, a rendőr közigazgatási eljárást kezdeményez. Döntését szóban közli az elkövetővel. Amennyiben az elkövető a jogsértés tényét nem vitatja, a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, de a bírósági felülvizsgálat lehetősége adott, amelynek bejelentésére 30 nap áll rendelkezésre.
Külföldi természetes személy, illetve cég esetén, a szabálysértési feltételek fennállásakor a pénzkövetelés biztosításáért a jármű visszatartható (ami lehetőség és nem kötelesség), függetlenül attól, hogy a bírság kiszabása megtörtént-e, majd várakozóhelyet kell kijelölni és a forgalmi engedély a rendőrnél marad. A bírság kiszabásáról, a pénzkövetelés biztosításáról (a jármű visszatartásáról és várakozóhely kijelöléséről) az intézkedő rendőr négy nyelven (angolul, németül, franciául és oroszul) íródott írásbeli tájékoztatót kell átadjon. Ha egyik nyelven sem ért a szabálysértő, attól még a büntetés kiszabására sor kerül.
Ha a külföldi rendszámos jármű vezetőjének vagy üzembentartójának korábbról tartozása van, akkor szintén visszatartható a jármű, két eset kivételével:
 1. a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek) székhelye, illetve lakóhelye a Magyar Köztársaság területén van, és a kötelezett rendelkezik magyar adószámmal, illetve adóazonosító jellel, vagy


 2. a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi intézmény kezességet, bankgaranciát vállal vagy a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet átvállalja, és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően igazolja.[/i]

A bírság befizetésére három lehetőség nyílik, készpénz-átutalási megbízás 15 napos határidővel, bankkártyával a helyszínen, vagy készpénzzel. Az első a klasszikus csekkes módszer, a bankkártyás megoldáshoz azonban még nincs biztosítva a technikai háttér, de folyamatban van 200 készülék beszerzése. A készpénzes fizetés speciális eset, ezt csak nagy ellenőrző akciók során tehetik meg a szabályszegők, amikor egy pénzkezelésre kijelölt és meghatalmazott gazdasági munkatárs is részt vesz a munkában. Tehát a félreértések elkerülése érdekében: a helyszíni bírságolás során a rendőr nem vesz át készpénzt. A befizetések és a tartozások nyomon követését a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) végzi, a saját informatikai hátterével, ám az ORFK diplomatikusan csak arról tájékoztatott, hogy a rendőrség számítógépes rendszere kész, üzemel, július 1-től minden eset regisztrálásra kerül, és az adatok bármikor integrálhatók az NKH, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerébe.
Hogy a gyakorlatban miként válik majd be az új rendszer, az idő eldönti. A rendőrök ígéretük szerint a szigorításokkal - a közállapotok javítása érdekében - csak élni, és nem visszaélni fognak. Ha például egy külföldi, kétgyermekes család hazafelé tart Magyarországról, kevés a pénzük, és elkövetnek valami szabálytalanságot, akkor jó eséllyel nem fogják visszatartani a kocsit, mert nem az a cél, hogy méltatlan helyzetek alakuljanak ki, amelyek aztán a rendvédelmi szervezetet negatív színben tüntetik fel. A súlyosabb esetekben viszont fokozott szigorral járnak el. Az autó visszatartásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy a várakozási hely csak olyan lehet, ahol szabályosan állhat egy jármű, és a rendőrök semmiféle őrzésről, szállításról nem gondoskodnak. Ha a visszatartás ideje alatt a járműben kár keletkezik, az a vezetőt vagy az üzembentartót terheli. Jellemző az alaposságra, hogy bírságtartozás esetén az autó akkor is visszatartható, ha nem a vezető a tulajdonos, vagy az üzembentartó – ez a hatóságot nem érdekli, a kölcsönadó legyen tisztában azzal, hogy Magyarország többé nem a külföldi rendszámmal büntetlenül megúszható közlekedési vétségek Mekkája.
Letölthető tájékoztatók PDF formátumban:
Pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértésekért adható pontok listája
A közúti közlekedést érintő változások és bírságok 2011. július 1-jétől
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Hozzászólások

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  RENDŐRDIKTATÚRA ÉS PÉNZBEHAJTÁS ez a tény. Mi lenne ha az utak állapotára koncentrálnának a törvényhozók? Ha nem kerülne itt H-ban sík területen 4 x többe egy km autópálya építése mint például a hegyes -sziklás Horvátországban /söt ott évente több 100 km pályát adnak át/akkor nem lenne itt sem az a sok baleset.
  Mi lenne ha legalább megszüntetnék a sok kátyút? Gondolnak-e a törvényhozók milyen károkat okoznak a rossz utak a gépkocsikban? Tudják-e hogy egy tönkretett lengéscsillapító milyen balesetveszélyes? Hol a sok utjavításra szánt bevétel csak a benzin árából? Nem oly rég a benzin
  árában nem is volt “útadó” és milyen jók voltak az utak!!! Igaz akkor még elvtársak voltak a mai
  rablókapitalista vezetők helyett!!!!

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Eddig is volt mérési alsóhatár, ezután is lesz. Ilyet (51km/h szabálysértés) nem lehet egy törvényben sem megszabni. Szakmaiatlan és felesleges. Az első perben elsöpörné a bíróság, úgy, hogy a lába sem érné a földet Óberling Úrnak. A km óra gyártók meghatároznak egy mérési pontatlanságot, ez általában pár százalék (papíron csak persze, de jogilag itt most csak ez számít), ezt meg kell hagyni a trafinak is ugyanúgy. 51-re nem lehet büntetni, szerintem egy ilyen esetre viszket a tenyere az autóklub jogászának is… 🙂

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Hú de megy a hőbörgés. Kíváncsi lennék a hőbörgők közül vajon hányan tartják be a szabályokat ott, ahol valóban gond nélkül betartható, hányan állnak meg minden piros lámpánál és vajon hányan mennének át akár most azonnal egy KRESZ vizsgán!

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Kell a pénz a bevétel! A FOCUSOKAT az újakat is kell fizetni.
  A főtiszt elvt.úrak mekk mesterek pedig jól aszisztálnak a korm-nak a lakoság még nagyobb kifosztásában.
  Aki felvan háborodva a legkisebb szabálysértésedket is melyeket a rendőrei követnek el tálalja a sajtó elé,de ne csak a hazaiaknak.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Mely jogszabály (jogszabályok) vonatkoznak a közlekedési táblák kihelyezésére?Kinek,kiknek a hatás- és jogköre ezen kihelyezések rendszeres ellenőrzése,a kihelyezés indoklása,ellenőrzése?
  Tapasztalataim szerint,fentiekre jogosítványa kizárólag a közútkezelők útépítő segédmunkásainak van jogköre.
  Kérdezem továbbá,a közelekedés mérnöki szakokon tanítják e a KRESZT?

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Mely jogszabály szabályozza a közlekedési táblák kihelyezésének rendjét,jogosultságát,indokoltságát?Kinek van erre vonatkozóan ellenőrzési jogköre. Tapasztalataim szerint erre kizárólag a közútkezelő segédmunkásainak van korlátlan jogköre,akiket senki nem ellenőriz.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Ha a baleseti statisztikák javítása a valós cél, akkor arra nem a Rendőrség, hanem a közútkezelő a megoldás. Normális közúthállózat kiépítése, felüljárók, autópályák, elkerülőutak, jelzőlámpák, kátyumentesítés. Az utolsó traktorút különb a németeknél, mint a mi elsőrendű főútjaink. Szinte minden jelentősebb települést autópálya köt össze (használata ingyenes). Ők és a többi nyugati EU-s tagállam ebben látják a közlekedésbiztonság javítását, nem pedig a rendőrdiktatúra kiépítésében.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Ezt a békát is lenyeljük, Ősöm mondogatta még a régi világba, hogy a motort néha meg kell hajtani
  mert el kormosodik el kokszosodik ha csak totyog vele az ember, na jó de hol tegyem meg ezt a kis hazánkba, ha nem akarok szabályt szegni.
  Jelöljenek ki egy autópálya szakaszt ahol nem lenne sebesség korlátozás, és az emberek kitudnák adni magukból ezt a vágyat. Állítóm a közutakon fele annyi gyors hajtó lenne.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Ehhez a cikkhez már kevesebb a hozzászóló. Július 19-én megjelent e témában itt az autónavigátoron egy másik, ahhoz volt bőven, pontosabban eddig 131 hozzászólás.
  csumi- csatlakoznék ahhoz a véleményedhez, hogy “ez mind csak pénzbehajtás, csak jól van körítve”.
  Bemásolok ide az előző cikkhez írt záró véleményemből: [i]“…az “állampolgár” nem hülye, és pontosan tudja pl. a konkrét eset kapcsán is, hogy mi az a határ ameddig valóban a közlekedés biztonsága a cél, és honnantól csap át az egész a gátlástalan lenyúlásba. Magyarországon bőven benne vagyunk az utóbbiban már régóta, még az új megnövelt büntető tarifa nélkül is…”[/i]

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Tisztelt felháborodott Kommentezők!

  Javaslom, hogy a hozzászólásom elolvasása után mindenki, maradéktalanul tartsa be s KRESZ szabályokat, ahol 30 km/h sebességkorlátozás van ottan csak 28-29 km/h sebességgel közlekedjünk, és értelem szerűen minden korlátozásnál ugyan így járjunk el. A közlekedést irányító lámpákat meg eleve úgy közelítsük meg, hogy meg tudjunk állni, bár mely pillanatban bekövetkezhető változásra, egy méteren belül, így elkerülhetjük a 78 milliós bírságot. Budapesten gondolom kedvezően fog alakulni a közlekedés.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Üdvözlöm a sok hozzá nem értő jogalkotót ! Teljesen nyilvánvaló, hogy a pitiáner, egyszerűen tetten érhető szabálytalankodóktól való pénzbehajtás a lényeg. Engem kétszer is rajtakaptak komoly bűntényeken. Egyszer 70-nel száguldottam éjszaka fél 4-kor egy külterületi kétszer két sávos üres úton, melyet közvetlenül nem szegélyez járda. Másodszor pedig. beálltam egy piros szegélyes (mindkét irányból) behajtani tilos tábla mögé egy autónyival, két kerékkel szó szerint a mocsárba egy olyan lakóházak közötti szervízúton, ami biztonságos parkolási lehetőség híján az ott lakók autóinak ad helyet. Szóval a hozzá nem értés : Ki kellett volna találni, hogy mi a zéró toleranciás gaztett, és a környezeten, a szabályokon a táblákon olyan módosításokat tenni, amik nem szabályoznak bennünket, földi halandókat ésszerűtlenül. Aztán fel kellene számolni a mesterségesen keltett balesetveszélyeket. (PL.a szűk kereszteződésekbe beleerőltetett körforgalmakat, amit már csak felfesteni lehetett a helyhiány miatt, vagy az egyenes forgalomra felszerelt kiegészítő zöld lámpát, ami mindenféle előzetes bejelentés nélkül, kialvással jelzi, hogy meg kell állnunk. Ez agyrém!! Vagy adott esetben engedni kellene a gyorsabb haladást. És még sorolhatnám a hülyeségeket.) Ez a totális hozzá nem értés tükre. A pénzbehajtás : Nyilvánvaló. Nevetséges szabálytalanságokért óriási büntetések. Ha a rendfenntartás lenne a lényeg, akkor térfigyelő kamerákat, és azokhoz embereket találtak volna ki, meg a kritikus pontokon lesben álló rendőröket, akik az igazi közlekedési bűnözőket szedegetnék ki a sorból, akár véglegesen is. A rengeteg új sebességmérő árából ez a megoldás is kijött volna. Ehelyett egy hajszál választ el a helyszíni tarkón lövéstől, ha nem kapcsolom be a biztonsági övemet. Ez egyenesen nevetséges. Egy balesetben nem azért fogok meghalni, mert nincs bekapcsolva az övem, hanem azért mert a sötét ablakos, RRB vagy valami hasonló rendszámú nagy fekete autó szembe előzött egy sort szabálytalanul, és az általa okozott szituációban szenvedek balesetet. De ahogy elnéztem a táblázatokat az ilyen problémák fel sem merülnek benne. Ez nem olyan nagy probléma. Befejezem amivel kezdtem : Ha igazi rendfenntartás lenne a cél, akkor logikus elvárások mellett logikus szankciók lennének kitalálva. Jaaa, hogy az nagyon sok munkát igényel ,és kicsi a bevétel?? Téééényleg. Szeretnék én is sok pénzt bevételezni kevés munkával, sok szankcióval, de én csak egy vállalkozó vagyok felső fokú végzettséggel, aki igyekszik betartani a törvényt és a szabályokat az ésszerűség határáig, és aki az elmúlt több, mint 20 évben nem volt betegállományban (bár beteg azért volt), és lassan 10 éve nem volt nyaralni, csak helyette dolgozott, hogy tudjon adót fizetni a rendőrök és a jogalkotók fizetésalapjába, akiik erejük és életkoruk teljében mehetnek nyugdíjba, eljutnak nyaralni minden évben, többet keresnek mint én, ezzel szemben kevesebbet tudnak a szakmájukról. Köszönünk mindent Magyarország !!

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Eddig beértem azzal, hogy a 15 km/h sebességhatáron belül maradjak, de nem vagyok hajlandó 50-es táblánál 45-tel cammogni azért, mert hoztak egy idióta törvényt. Inkább veszek egy lézerblokkolót, és akkor a kilométerórát sem kell állandóan figyelnem. Néhány gyorshajtás csekk áráért meg lehet venni: http://ecostore.hu/kategoriak?page=shop.browse&category_id=1724
  Ez a kiskapu még megmaradt, és szerintem nem is fogják betiltani, mivel a parlamentben ülő urak is használják szép számmal. A legfőbb ügyészség illetve az ORFK állásfoglalása ezzel kapcsolatban: http://www.powertuning.hu/images/stories/hirlevel/lezerblokkolo_bekescsaba_gyula_fougyeszseg_allaspont.pdf
  http://www.youtube.com/watch?v=LOboY9OXL6A

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Eddig beértem azzal, hogy a 15 km/h sebességhatáron belül maradjak, de nem vagyok hajlandó 50-es táblánál 45-tel cammogni azért, mert hoztak egy idióta törvényt. Inkább veszek egy lézerblokkolót, és akkor a kilométerórát sem kell állandóan figyelnem. Néhány gyorshajtás csekk áráért meg lehet venni: http://ecostore.hu/kategoriak?page=shop.browse&category_id=1724
  Ez a kiskapu még megmaradt, és szerintem nem is fogják betiltani, mivel a parlamentben ülő urak is használják szép számmal. A legfőbb ügyészség illetve az ORFK állásfoglalása ezzel kapcsolatban: http://www.powertuning.hu/images/stories/hirlevel/lezerblokkolo_bekescsaba_gyula_fougyeszseg_allaspont.pdf
  http://www.youtube.com/watch?v=LOboY9OXL6A

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Tisztelt Uraim ! A választások alkalmával nem biztos, hogy jó lóra tettünk. Itt megint csak a kis embereken verik el a port az úniós jogharmonizációra hívatkozva, de elfelejtik hogy a béreink sem állnak harmóniában az úniós bérekkel. Valóban olyan szemékyek / képviselők / döntöttek a fejünk felett akik nyugodtan hivatkozhatnak a mentelmi jogukra a rendőr nem intézkedhet velük !!Bűncselekmény esetén is csak tettenérés alkalmával. Akkor is majd a bizottság fog dönteni a mentelmi jog felfüggeszéséről. Szabálysértésnél még a bizottság sem foglalkozik velük. Nagy ívben tojnak a fejünkre mert rájuk nem vonatkoznak a szabályok. A rendőr nem állíthatja elő vérvételre a képviselőt, a szabálysértést nem ismeri el, fel nem tartóztathatja, utólag pedig mindent le fog tagadni hiába jelenti fel, bizonyíték nem fog a rendelkezésére állni.Ez ma a képviselői mentelmi jog. . A jogosítványt is ezért nem lehet a helyszínen elvenni mert néhány ital után ki vinné haza a képviselő úr kocsiját. Márpedig az ittas járművezetés bűncselekmény, akinek jogosítványa van vezethet,jogosítvány pedig van, mert nem vehetik el. Magyarul a rendőrnek még ez az eszköz sem áll rendelkezésére, hogy megakadályozza a bűncselekmény további elkövetését.Ezt velünk kis emberekkel másként csinálják. Előállíthatnak vérvételre, mert velünk szemben szabad kényszerintézkedést alkalmazni,ha nem fújunk szondát Annyi fizetésből mint a képviselőink fizetése, mi kisnyugdíjasok akár havonta átutalnánk önként egy-két gyorshajtásnyi összeget az adósságcsökkentő alapba akkor is ha nem is vezetünk.A lényeg, hiogy több jogosítványt kell bevonni. Ez pénz begyüjtéssel is jár azon túl, hogy kevesebben vehetnek részt a forgalomban Kérdéses azonban hogy ezek az összegek, meg az a rengeteg pénz amit útadóként az üzemanyagok árába beépítettek vajon hova folyik be, mert az útépítés és útjavítások biztosan nem emésztik fel. V.Laci.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Na FIGYUZZ… Szabálysértésnél hivatkozhatok arra,hogy hozzátartozó vezette a jármüvet aki ellen nem vagyok köteles vallani.Ezért is állitják be 64-68-ra az utonállók a gépet.A Szlovák renszámmal közlekedőknek,most meg csak ki kell fáradni egy ujjabb papirért,hogy kint dolgoznak. A biztonsági öv nem arra hivatott ,hogy a Te kis életedet mentse,inkább a biztositók éves költségvetését mert jobb ha meghalsz,mert ha csak nyomorék leszel sokáig kell fizetni. Emlékezzél…amig kötelező volt a hátsó sárvédő gumi,fizették az üvegkárt most nem kötelező de nem is fizetik.Kiknek dolgoznak hát a rend őrei? A sebesség mérés pedig diszkrimitativ intézkedés a vidéken lakokkal szemben,mert egy faluban ahol semmillyen forgalom nincs keresztül döcög a tag,a nagyvárosokban pedig cca.70-el mennek folyamatosan mert megkivánja a forgalom. Amúgy meg ha ráérek/és általában igy van, 20-30-al döcögök el a trafi elött főleg ha süti a nap a fejüket a rend őreinek.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Meg őrülök ától a fogalomtól, hogy UNIOS jogharmonizáció, a fizetésekre ez miért nem vonatkozik? Megdöbbentő az új jogszabály, igazságtalan, nem az életem, illetőleg mások megvédése a cél, de nem is a jogkövető magatartás elősegítése, hanem a BÉNZBEHAJTÁS! A kitalált csillagászati összegek remélem, a jogalkotókra nem vonatkoznak tekintettel arra, hogy mentelmi joguk van, illetőleg fontos közfeladatott látnak el, és a mi adónkból az irreálisan magas jövedelmükből nem telne a büntetés kifizetésére, na de egy minimál béren tengődő négy családos rabszolga a Csik zsebéből kifizeti a büntetést. A valóságban most már még igazabb az a mondás, hogy „VADÁSZUNK és utána KEMÉNYEN BÜNTETÜNK”. Az miért nem fontos hogy a településeken nem megfelelő az úthálózat minősége, de ez a főutakra is igaz ez a megállapítás. Gyakorlati tapasztalat, hogy úgy helyeznek el forgalomirányító sebesség korlátozó KRESZ táblát, hogy az útest szélén álló fa lombja takarja és a gépjármű vezető azt a tábla előtt csak három méter távolságból vegye csak észre. Tegyük fel, hogy 50km/h megengedet sebességgel halad és állókerekekre fékezi a járművet akkor is 45 km/h sebességgel csúszik, be a táblával védet 30 km/h területre, útszakaszra, és a lesben álló vadászok már meg is fogták, ugrik a fizetésének a fele 30.000.- Ft. GRATULÁLOK A JOGALKOTOKNAK. Ígérem, mint eddig is jogkövető magatartást fogok tanúsítani, remélem, hogy nem fogom a jogszabályi előírásokat megszegni még véletlenül sem.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Én még olyat nem hallottam, hogy valakit 50-nél 51-re sarcoltak meg, ez tényleg csal elvi eset, ahogy a cikkben van írva, mert a törvény mondja ki a szabálysértést, és az 51 már nem 50 – ez van. Ám ha így lennének belőve a trafik, abból botrány lenne, írjon már ide valaki, akit így büntettek meg valaha is. Úgy látom, itt a 30000-es bevételre vannak ráállva, nézze meg mindenki, ha pl. a Hungárián 70 helyett 98-al söpör valaki, az még “csak” 30 ezer, és majdnem százzal menni a városban azért nem szép dolog. Észnél kell lenni, vissza kell venni, és figyelni, figyelni, figyelni. Az ittas vezetők, a bekötetlenek pedig fizessenek csak nyugodtan, megérdemlik.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Ezek a bírságok a végtelenül pénzéhes mocskos uralkodó osztályunk eltartásához járul hozzá. Természetesen fenn kell tartani a szintén gazember és mpcskos állampárt fenntartásához is. Nesze neked, magyar autóstársadalom! Hány bőrt akarnak még rólad lehúzni és meddig engeded?

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Az eu-ra hivatkozik a mocskos vezérünk mocskos bandája, de kell a pénz a tolvaj banda eltartására, a állampárt fenntartására. A többi mocskos duma.

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  Tegnap néztem a Duna híradót,abban is mondták ezt a 73 milliós büntetést,esküszöm tíz percig ezen röhögtem.Ez a mostani magyar átlag béreket nézve éppen egy élet munkabére.Betegek ezek.De viszont az ittas vezetés nem feltétlenül fog a jogosítvány elvételével járni.Akkor mi is a lényeg”Tisztelt hölgyeim és uraim,Kedves barátaim!”?????

 • 2017.10.31. at 14:18
  Permalink

  A tisztelt szabályhozók arra nem gondoltak hogy sebességre a nulla toleranciát szinte csak úgy lehet betartani ha a gépjármű 45Km/h-val közlekedik, mert biztos ami biztos, így a legtöbb autó típusnál ennek a sebességnek a tartása 3-ik sebességfokozatban optimális, aminek a következménye a több káros anyag kibocsájtás, a légszennyezettség súlyos növekedése ami súlyos egészség illetve környezetkárosító. A mai korunkban az az ilyen szabályalkotó “emberek” gondolhatnának a szabályok alakításánál a környezeti hatásokra is! Azt az anyagi hátteret ami ezt finanszírozza költhetnék arra hogy zártabb pályán közlekedjenek a járművek, illetve az utak burkolatainak javítására, hogy kevesebb legyen a 30Km/h korlátozás, illetve a forgalomirányító berendezéseket folyamatos forgalomhaladásra programozni nem pedig forgalom lassításra..

  !!!

Vélemény, hozzászólás?